Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 25.06.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXVIII/168/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2012 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/167/13 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, świetlic wiejskich oraz placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXVIII/166/13 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiąz 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/165/13 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/164/13 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXVIII/163/13 w sprawie uzupełnienia składu Komisji do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/162/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji do spraw Społecznych 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/161/13 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/160/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Legnickie Pole 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVIII/159/13 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r. 28-06-2013 Udostępniony przez: Administrator