Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 13.02.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXXIII/2011/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/200/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat części działki gminnej nr 364 w obrębie Nowa Wieś Legnicka 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/199/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/198/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/197/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wielolet 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/196/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w za 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/195/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących p 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/194/2014 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/193/2014 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/192/2014 o zmianie uchwały określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania t 14-02-2014 Udostępniony przez: Administrator