Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 22.05.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała XXXV/215/2014 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie podziału Powiatu Legnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wyb 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXXV/214/2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXXV/213/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXXV/212/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXXV/211/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXXV/210/2014 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Legnickie Pole 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XXXV/209/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za 2013 rok 23-05-2014 Udostępniony przez: Administrator