Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.06.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwałą nr XXXVI/223/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 02-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIII/222/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za rok 2013 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI/221/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI/220/2014 o zmianie uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Legnickie Pole 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI/219/2014 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI/218/2014 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarow 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI/217/2014 w sprawie trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXVI/216/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Legnickie Pole 01-07-2014 Udostępniony przez: Administrator