Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.09.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXXIX/235/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 07-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/234/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka, gmina Leg 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/233/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej powiatowi legnickiemu 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/232/2014 w sprawie planowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2017 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/231/2014 o zmianie uchwały nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieran 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/230/2014 o zmianie uchwały nr XXVI/145/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/229/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXIX/228/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014r. 02-10-2014 Udostępniony przez: Administrator