Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 13.03.2007

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr V/26/07 zmieniająca uchwałę w sprawie sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/25/07 w sprawie stanowiska dotyczącego celowego przeznaczenia terenu legnickiego lotniska 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/24/07 w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi krajowej nr 94 przez teren Gminy Legnickie 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/23/07 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/22/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/21/07 w sprawie przyjęcia dotacji 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/20/07 w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/19/07 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/18/07 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr V/17/07 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 16-03-2007 Udostępniony przez: Administrator