Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 28.06.2007

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr VII/42/07 w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej w Bartoszowie do Zespołu Szkół w Legnickim Polu 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/41/07 w sprawie zniesienia ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie gminy Legnickie Pole 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/40/07 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości Psary z części wsi Gniewomierz na przysiółek 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/39/07 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/38/07 w sprawie zmian w budżecie gminy 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/37/07 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Legnickie Pole oraz rodzajowości i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/36/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/35/07 w sprawie powołania skarbnika gminy Legnickie Pole 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr VII/34/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 30-06-2007 Udostępniony przez: Administrator