Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 11.12.2007

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała Nr XII/63/07 w sprawie zmian w budżecie gminy 17-12-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała Nr XII/62/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Legnickie Pole 14-12-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała Nr XII/61/07 w sprawie zmiany granic obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 14-12-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała Nr XII/60/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 14-12-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/59/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14-12-2007 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XII/58/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 14-12-2007 Udostępniony przez: Administrator