Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 31.01.2008

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XIV/80/08 w sprawie zasad i wysokości diet dla sołtysów gminy Legnickie Pole oraz zwrotu kosztów podróży 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/79/08 w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gmniy Legnickie Pole oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/78/08 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/77/08 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole - w obrębach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIX/76/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 9/7 i 9/45 w obrębie wsi Legnickie Pole 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/75/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 131, 320 i 321 w obrębie wsi Taczalin 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/74/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 305/3 (część) w obrębie wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/73/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 212 w obrębie wsi Ogonowice 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/72/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 263D w obrębie wsi Raczkowa 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XIV/71/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 46 i 47/2 w obrębie wsi Biskupice 07-02-2008 Udostępniony przez: Administrator