Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.04.2008

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XVII/98/08 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/97/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/96/08 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/95/08 w sprawie przyjęcia dotacji 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/94/08 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lubień w gminie Legnickie Pole 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/93/08 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/92/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 366/4, 415/1, 415/2 i 416 w obrębie wsi Bartoszów 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/91/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/90/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 146/1 (część) i 356/4 (część) w obrębie wsi Gniewomierz 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XVII/89/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 415/8 w obrębie wsi Taczalin 06-05-2008 Udostępniony przez: Administrator