Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 18.12.2008

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXI/133/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia gminy Legnickie Pole do Lokalnej Grupy Działania pn 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/132/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice w gminie Legnickie Pole 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/131/08 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 305/3 (część) połozonego we wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/130/08 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/129/08 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjmai pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/128/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/127/08 w sprawie zmian w budżecie gminy 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXI/126/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 29-12-2008 Udostępniony przez: Administrator