Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 30.01.2009

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXIII/147/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Legnickie Pole 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwałą nr XXIII/146/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/145/09 w sprawie likwidacji drogi gminnej położonej w obrębie Legnickie Pole 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/144/09 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/08 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 kwietnia 2008r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/143/09 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego we wsi Lubień w gminie Legnickie Pole 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/142/09 w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/94/08 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 kwietnia 2008r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/141/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole - w obrębach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/140/09 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla wybranych terenów pod elektrownie wiatrowe 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/139/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/138/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 05-02-2009 Udostępniony przez: Administrator