Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 10.12.2009

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXXII/199/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 216/3, 237/3 i 239 w obrębie wsi Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/198/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 305/3 (część) w obrębie wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/197/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5 i 257D w 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/196/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2014 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/195/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/194/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/193/09 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/192/09 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXXII/191/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 15-12-2009 Udostępniony przez: Administrator