Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 15.06.2005

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXIII/127/05 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/126/05 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/125/05 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Taczalin II" w obrębie Taczalin w gminie Legnickie Pole 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/124/05 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/123/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/122/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowy 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/121/05 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Legnickie Pole do prowadzenia jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXIII/120/05 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Legnickim Polu w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała Nr XXIII/119/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 22-06-2005 Udostępniony przez: Administrator