Prawo lokalne

uchwały przyjęte na sesji 20.03.2018

Tytuł Opublikowano Autor
uchwała nr XL.262.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.261.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.260.2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.259.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.258.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2018r 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.257.2018 w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.256.2018 w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.255.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.254.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
uchwała nr XL.253.2018 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia 23-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole