Prawo lokalne

uchwały przyjęte na sesji 27 czerwca 2018

Tytuł Opublikowano Autor
uchwała nr XLII.289.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.288.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Legnickie Pole – Pana Henryka Babuśki 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.287.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela n 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.286.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.285.2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.284.2018 w sprawie nadania drogom nazw ulic w miejscowości Koskowice 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.283.2018 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnickie Pole ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.282.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za 2017 rok 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.281.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLII.2802018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gmin 04-07-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy