Prawo lokalne

uchwały przyjęte na sesji 17 września 2018

Tytuł Opublikowano Autor
uchwała nr XLIII.304.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Polu 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.303.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewom 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.302.2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.301.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Koskowicach 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.300.2018cw sprawie nadania drogom nazw ulic w miejscowości Koskowice 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.300.2018cw sprawie nadania drogom nazw ulic w miejscowości Koskowice 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.299.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów a 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.298.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Legnickie Pole na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.297.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nzajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr XLIII.296.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 20-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy