V sesja - 21 marzec 2019 r.

 • Uchwała nr V.53.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji
 • Uchwała nr V.52.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji
 • Uchwała nr V.51.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
 • Uchwała nr V.50.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
 • Uchwała nr V.49.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 • Uchwała nr V.48.2019 w sprawie przystąpienia gminy Legnickie Pole do Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”
 • Uchwała nr V.47.2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr IV.36.2019 z dnia 29 stycznia 2019r., w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie  partnerstwa  na  rzecz  realizacji  projektu  konkursowego  „Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze” realizowanego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na  lata  2014  –  2020,  Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”,
 • Uchwała nr V.46.2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na rok 2019
 • Uchwała nr V.45.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
 • Uchwała nr V.44.2019 w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Pole
 • Uchwała nr V.43.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w roku 2019
 • Uchwała nr V.42.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu
 • Uchwała nr V.41.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu
 • Uchwała nr V.40.2019 o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu
 • Uchwała nr V.39.2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • Uchwała nr V.38.2019 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Uchwała nr V.37.2019 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Legnickie Pole

 Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=VtP_czdmns4&feature=player_embedded

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała nr V.37.2019 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Legnickie Pole pdf 86.27 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.38.2019 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pdf 100.86 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.39.2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pdf 232.85 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.40.2019 o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu pdf 94.10 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.41.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu pdf 176.30 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.42.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnej Przychodni Zdrow pdf 91.99 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.43.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te pdf 188.40 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.44.2019 w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Pole pdf 243.22 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.45.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie l pdf 96.21 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.46.2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywate pdf 436.86 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.47.2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr IV.36.2019 z dnia 29 stycznia 2019r., w sprawie przy pdf 96.31 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.48.2019 w sprawie przystąpienia gminy Legnickie Pole do Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” pdf 88.45 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.49.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 pdf 300.70 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.50.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 166.55 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.51.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 165.40 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.52.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji pdf 166.58 KB Justyna Lasek
Uchwała nr V.53.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji pdf 174.25 KB Justyna Lasek
Wyniki głosowania pdf 110.10 KB Justyna Lasek
Protokół pdf 10.45 MB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 08:16 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, marzec 2019 07:58 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, marzec 2019 08:28 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 28, marzec 2019 11:41 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28, marzec 2019 11:42 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, czerwiec 2019 11:35 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:56 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:57 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:57 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 10, lipiec 2019 11:04 Justyna Lasek