VI sesja – 31 maja 2019 r.

 • VI.67.2019 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • VI.66.2019 Uchwała w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole
 • VI.65.2019 Uchwała w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole dotyczącej realizacji uchwał Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2003 r. i z dnia 26 października 2006 r.
 • VI.64.2019 Uchwała w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa dotyczącej zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018
 • VI.63.2019 Uchwała w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa Lubień
 • VI.62.2019 Uchwała w sprawie rozpoznania skargi na naruszenie procedury wyborczej w sołectwie Lubień
 • VI.61.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii wysokiego napięcia 400 kV Mikułowa-Czarna
 • VI.60.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie przywrócenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność wnoszącego petycję w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Legnickie Pole oraz żądanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni Lubień, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXVIII. 237.2018 z dnia 01.02.2018 r., w części dotyczącej działek stanowiących własność wnoszącego petycję
 • VI.59.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie doprecyzowania zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni Lubień, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXVIII. 237.2018 z dnia 01.02.2018 r.
 • VI.58.2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • VI.57.2019 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole
 • VI.56.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018
 • VI.55.2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2018
 • VI.54.2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Legnickie Pole wotum zaufania za 2018 rok

 

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=EML2nsdv_SY&feature=player_embedded

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Legnickie Pole wotum zaufania za 2018 rok pdf 87.67 KB Justyna Lasek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2018 pdf 6.31 MB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 pdf 87.29 KB Justyna Lasek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole pdf 89.93 KB Justyna Lasek
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru z pdf 94.47 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie doprecyzowania zapisów MPZP pdf 230.67 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie przywrócenia zasad gospodarowania nieruchomościami pdf 240.86 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii pdf 201.61 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na naruszenie procedury wyborczej w sołectwie Lubień pdf 200.83 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa Lubień pdf 197.70 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli pdf 183.84 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole dotyczącej realizacji uchwał pdf 185.80 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole pdf 174.66 KB Justyna Lasek
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego pdf 211.39 KB Justyna Lasek
Wyniki głosowania pdf 135.71 KB Justyna Lasek
Protokół pdf 12.36 MB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07, czerwiec 2019 12:02 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:04 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, czerwiec 2019 11:32 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:42 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:43 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:44 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:44 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10, lipiec 2019 11:01 Justyna Lasek