Drukuj
Wytworzony przez: Rada Gminy (stanowisko ds. obsługi Rady Gminy)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Gminy
Kategoria: Kadencja 2018-2023

VI sesja – 31 maja 2019 r.

 

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=EML2nsdv_SY&feature=player_embedded

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Legnickie Pole wotum zaufania za 2018 rok pdf 87.67 KB Justyna Lasek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2018 pdf 6.31 MB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 pdf 87.29 KB Justyna Lasek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole pdf 89.93 KB Justyna Lasek
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru z pdf 94.47 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie doprecyzowania zapisów MPZP pdf 230.67 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie przywrócenia zasad gospodarowania nieruchomościami pdf 240.86 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii pdf 201.61 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na naruszenie procedury wyborczej w sołectwie Lubień pdf 200.83 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa Lubień pdf 197.70 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli pdf 183.84 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole dotyczącej realizacji uchwał pdf 185.80 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole pdf 174.66 KB Justyna Lasek
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego pdf 211.39 KB Justyna Lasek
Wyniki głosowania pdf 135.71 KB Justyna Lasek
Protokół pdf 12.36 MB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07, czerwiec 2019 12:02 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:04 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, czerwiec 2019 11:32 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:42 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:43 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:44 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:44 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 28, czerwiec 2019 11:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10, lipiec 2019 11:01 Justyna Lasek