Uchwały przyjęte na sesji Nr VII - 24 czerwca 2019 r.

  • Uchwała nr VII.74.2019 w sprawie zmiany projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole
  • Uchwała nr VII.73.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  • Uchwała nr VII.72.2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
  • Uchwała nr VII.71.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027
  • Uchwała nr VII.70.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
  • Uchwała nr VII.69.2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  • Uchwała nr VII.68.2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

 Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=EpAjoUqGoSw