Uchwały przyjęte na sesji Nr VIII - 18 lipca 2019 r.:

 

  • Uchwała Nr VIII.75.2019    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole – pod usługi publiczne
  • Uchwała Nr VIII.76.2019    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Koskowice i Raczkowa
  • Uchwała Nr VIII.77.2019    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Koskowice i w obrębie Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  • Uchwała Nr VIII.78.2019    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • Uchwała Nr VIII.79.2019    w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
  • Uchwała Nr VIII.80.2019    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
  • Uchwała Nr VIII.81.2019    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
  • Uchwała Nr VIII.82.2019    w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Legnickie Pole, dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Legnickie Pole,

 Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=2zNzivLU0uY&feature=player_embedded

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19, lipiec 2019 11:33 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:34 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:34 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:35 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:35 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:36 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:36 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19, lipiec 2019 11:50 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, lipiec 2019 11:50 Justyna Lasek