Uchwały przyjęte na sesji Nr IX w dniu 30 września 2019 r.:

  • Uchwała Nr IX.83.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • Uchwała Nr IX.84.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027,
  • Uchwała Nr IX.85.2019 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”,
  • Uchwała Nr IX.86.2019 w sprawie wyboru ławników,
  • Uchwała Nr IX.87.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu,
  • Uchwała Nr IX.88.2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Legnickim Polu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,
  • Uchwała Nr IX.89.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
  • Uchwała Nr IX.90.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole,
  • Uchwała Nr IX.91.2019 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole,
  • Uchwała Nr IX.92.2019 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=Pxlf9QIaiuk

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08, październik 2019 08:06 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08, październik 2019 13:59 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, październik 2019 06:06 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, październik 2019 06:07 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 09, październik 2019 06:08 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, październik 2019 06:09 Justyna Lasek