Uchwały przyjęte na sesji Nr XI w dniu 28 listopada 2019 r.:

  • Uchwała Nr XI.103.2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
  • Uchwała Nr XI.104.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole, od dnia 1 września 2019,
  • Uchwała Nr XI.105.2019 w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legnickie Pole lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
  • Uchwała Nr XI.106.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych,
  • Uchwała Nr XI.107.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Nagranie z sesji:

https://www.youtube.com/watch?v=XAFt1GLTIwM

Imienne wykazy głosowania:

http://www.bip.legnickiepole.pl/organizacja/rada-gminy-3/410-imienne-wykazy-glosowan/3587-sesja-28-11-2019

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 10:30 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 10:32 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 10:33 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 10:33 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 10:31 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 10:32 Julia Szojka