Prawo lokalne

uchwały przyjęte na sesji 30 listopada 2018

Tytuł Opublikowano Autor
uchwała nr II.14.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku ronego na obszarze gminy Legnickie Pole 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.13.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.12.2018 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontar 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.11.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.9.2018 w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.8.2018 w sprawie powołania Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.7.2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr II.5.2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 04-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy