Prawo lokalne

Sesja nr III - 20 grudnia 2018

Tytuł Opublikowano Autor
uchwała nr III.25.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2019 rok 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.24.2018 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.23.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.22.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.21.2018 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.20.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.19.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.18.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.17.2018 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
uchwała nr III.16.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole - pod usługi publiczne 28-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy