Obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Autor
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju - zawiadomienie o przekazaniu skargi do WSA na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r., znak: DLI-III.4620.10.2018.KM.12 27 sierpień 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna" 25 czerwiec 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Obwieszczenie Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 19 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 19 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Le 19 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Legnic 14 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie nr XXXII/3/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na ter 09 styczeń 2014 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie nr XXXII/2/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Legnickim Polu 09 styczeń 2014 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie nr XXXII/1/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości 09 styczeń 2014 Udostępniony przez: Administrator