Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy obywatelskie

Tytuł Opublikowano Autor
Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych 18-05-2016 Udostępniony przez: Administrator
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Reczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 04-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 04-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją 19-01-2012 Udostępniony przez: Administrator
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 15-05-2009 Udostępniony przez: Administrator
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 15-05-2008 Udostępniony przez: Administrator
Nakładanie obowiązku świadczenia na rzecz obrony 16-09-2003 Udostępniony przez: Administrator
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego 16-09-2003 Udostępniony przez: Administrator
Wydanie dowodu osobistego 16-09-2003 Udostępniony przez: Administrator
Podanie o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 16-09-2003 Udostępniony przez: Administrator