Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. po z. 870).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, marzec 2019 09:28 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, marzec 2019 09:40 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07, marzec 2019 10:11 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, marzec 2019 10:11 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, czerwiec 2019 08:02 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 27, czerwiec 2019 10:24 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:16 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:17 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:17 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:19 Julia Szojka