Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Nowa Wieś Legnicka dz. 98 oraz 99/2 o łącznej powierzchni 0,45ha 14 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE Z GMINNYM ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ LEGNICKIE POLE SP. Z O.O., PL. H. POBOŻNEGO 6, 59-241 LEGNICKIE POLE 14 listopad 2017 Udostępniony przez: Administrator
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO 06 październik 2017 Udostępniony przez: Administrator
LUBIEŃ-LEGNICKIE POLE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH, GM. LEGNICKIE POLE 26 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Administrator
ZAGOSPODAROWANIE POŁUDNIOWEGO PASA DROGI POWIATOWEJ NR 2177D W MIEJSCOWOŚCI TACZALIN, GM. LEGNICKIE POLE - ETAP III 21 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Administrator
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM, GM. LEGNICKIE POLE - ETAP I 19 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Administrator
WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE ogłasza rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej we wsi Kłębanowice 29 sierpień 2017 Udostępniony przez: Administrator
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2202D W M. KSIĘGINICE, GM. LEGNICKIE POLE - ETAP I 25 sierpień 2017 Udostępniony przez: Administrator
BUDOWA CIĄGU PIESZO JEZDNEGO UL. BIELOWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2202D W M. LEGNICKIE POLE, GM. LEGNICKIE POLE 25 sierpień 2017 Udostępniony przez: Administrator
MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOMIERZ, GM. LEGNICKIE POLE 10 sierpień 2017 Udostępniony przez: Administrator