Rok 2014

Tytuł Opublikowano Autor
II Przetarg ustny nieograniczony na zbycie dwóch lokali użytkowych położonych na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, wielolokalowego w miejscowości Raczkowa nr 1 17 październik 2014 Udostępniony przez: Administrator
II Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej gankiem, w granicach dz. nr. 263 w miejscowości Raczkowa gmina Legnickie Pole 17 październik 2014 Udostępniony przez: Administrator
Dostawa i montaż 15 lamp parkowych w miejscowości Legnickie Pole 06 październik 2014 Udostępniony przez: Administrator
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY LEGNICKIE POLE 08 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na drugim piętrze budynku mieszkalnego, wielolokalowego w Nowej Wsi Legnickiej numer 5B ... 21 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Przetarg Ustny Nieograniczony na zbycie dwóch lokali położonych na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym wielolokalowym nr 1 w miejscowości Raczkowa .... 21 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEGNICKIE POLE 08 sierpień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych II 11 lipiec 2014 Udostępniony przez: Administrator
Remont kanalizacji sanitarnej w Kłębanowicach - wymiana studni w sieci kanalizacji sanitarnej III 01 lipiec 2014 Udostępniony przez: Administrator
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 462 OBRĘB BARTOSZÓW 01 lipiec 2014 Udostępniony przez: Administrator