Zamówienia publicznie do 30 000 €

Tytuł Opublikowano Autor
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Gniewomierz, gmina Legnickie Pole 21 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Gniewomierz, gmina Legnickie Pole 21 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Dostawa samochodu osobowego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole 18 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Wykonanie i wdrożenie nowych systemów informatycznych celem uruchomienia e-usług dla administracji i mieszkańców Gminy Legnickie Pole 13 lipiec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole –Etap III 17 maj 2018 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Gniewomierz, gmina Legnickie Pole 12 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gniewomierz, gmina Legnickie Pole 27 luty 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole 22 luty 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Gniewomierz, gmina Legnickie Pole 22 luty 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman